بقعه قدمگاه (باغ مصفا)

نیشابور
نوع جاذبه : تفریحی
ثبت نظر