باغ ارم فرصت الدوله

فارس
شیراز

احداث آنرا به محمد قلیخان ایلخانی نسبت می دهند و بنای عمارت آنرا ازنصیر الملك از اعیان شیراز می دانند.بنای زیبای آنرا حاجی محمد حسن معمار كه مسجد نصیر الملك نیز از آثار اوست طراحی كرده است .بر اساس طرح محوری طولی ساخته شده است وجوی آبی از وسط ضلع شمالی محوطه را به دو نیم می كند و از عبور از وسط طبقه زیرین بنا به حوض بزرگی مقابل عمارت می ریزد و از جانب دیگر حوض به صورت آبنما تا انتهای باغ ادامه می یابد و در مسیر خود از دو حوض كوچك مستطیل نیز می گذردوخیابان پهنی كه از وسط ضلع جنوبی حوض آغاز میشود با درختان سروناز بسیار بلندی كه در دوسوی آن كاشته شده و بوته های زیبای گل در حاشیه منظره بسیار زیبایی دارد. در امتداد محور اصلی باغ كوشكی با دوحوض مستطیل وجود داشته كه بعدها با دیواری از آن جدا شده است. یك خیابان پهن عرضی فاصل میانی و حوض بزرگ آب نماست .به موازات آن دو خیابان كم عرض دیگری شبكه مجموعه را تكمیل كرده است. در این باغ گذشته از درختان سروناز معروف ان درختهای مركبات نیز نشانده شده است. در حال حاضر عمارت اصلی سه اشكوبه و خوض بزرگ و آیینه گون مقابل آن در قلب باغ واقع شده است و تالار طبقه زیرین كه اب نمایی از میان آن می گذرد با كاشی های خوش نقش هفت رنگ زینت داده شده است. نما سازی بنا شامل ایوان ستوندار بلندی در وسط و دو ایوان كوچك روی هم در دو جانب و در برابر طبقه دوم و سوم است. وجود خورشیدی بزرگ كولی دار بالای ایوان بزرگ و خورشیدی های كوچك تر بالای ایوانهای جانبی با تزئینات زیبای كاشی بر شكوه بنا افزوده است . خورشید میانی از صحنه ای از حجاریهای ساسانی تقلید شده است. چنانكه برروی ازاره های سنگی نیز صحنه هایی از نقشهای برجسته تخت جمشید كنده كاری شده است . تالارهای بنا با تزئینات آئینه كاری و گچبری و ارسیها نمونه زیبایی از معماری دوران میانه قاجار است.

موقعیت

ما در این وب سایت تلاش می کنیم راهنمای سفر شما باشیم و امکان رزرو هتل و تور مسافرتی را برای شما تامین کنیم. این وب سایت با قراردادی که با تعدادی هتل و برگزار کننده تور دارد همچنین با چندین وب سایت خدمات فوق را توزیع نموده و از این راه کسب درآمد می کند این وب سایت معروف به " سامانه رزرواسیون مهر " است که دفتر اصلی این شرکت در کیش بوده و شعبه تهران آن نیز هماهنگ کننده خدمات به مسافران عزیز می باشد.