آرامگاه بوعلی سینا

همدان
نوع جاذبه : تاریخی
ثبت نظر
نظرات
س.الف
تهران
آبان 15, 1396
10 / 10
بهترين اطلاع رساني و معرفي اثر توسط متصديان که تا حالا در ايران ديدم