عمارت کلاه فرنگی

آباده
نوع جاذبه : تاریخی
ثبت نظر