آبهای گرم معدنی

رامسر
نوع جاذبه : تاریخی
ثبت نظر

نظرات مسافران در مورد هتل

قزوین
10 / 10

خیلی خوبه من برای سادات محله رو رفتم تمیزه و خیلی کم بو می ده