ساحل دریا

مازندران
نور

شهرستان كنگان یكی از سرزمین های كهن سال ایران است . نام این بندردراصل بندركوگانابوده است .كوگانا به مرورزمان تغییر یافته ومخصوصادرسال ١٦..میلادی ودردوره صفویه به صورت كنگان درآمده است . گفتنی است باورود طوایف مختلف از جمله آل نصور، این تغییروتحول صورت گرفت به مرور زمان كسانی كه دربندركوگانا زندگی می كردند، به محلی كه در٤.كیلومتری كوگانا قرارداشت حركت كردند وبامهاجرت خود وباورود سایرگروه هاوطوایف دیگرموجب آبادانی آن منطقه شدند . این منطقه دراوایل دوره اسلامی نام بندر صیراف به خود گرفت . كنگان از سال ١٨٤٤ میلادی برابربا١٢٢٣ه .ش یعنی از زمانی كه شیخ مذكور نصوری كلیه طوایف منطقه راباهم متحد كرد ، تاسال ١٩٥. میلادی برابربا١٣٣. ه -ش كه به یك بخش مستقل اعلام شد شامل ٩ دهستان می شد كه عبارت بود از : ثلاث (بنادركنگان ، طاهری وعسلویه )مالكی، تمیمی ، وراوی ، آل حرم ، جم ، گله دار، علا مرودشت وتراكمه . به واقع ، هسته اولیه شهركنگان درزمان شیخ حاتم تصوری درسال ١٧٧.میلادی بنیان گذاشته شد.با تاسیس فرمانداری شهرستان كنگان درسال ١٣٥٨ وتبدیل بخش كنگان به شهرستان كنگان ، این شهرستان به دوبخش (بخش مركزی وبخش جم ) وپنج دهستان ( دهستان های طاهری ، نای بند عسلویه دربخش مركزی ودهستان های (جم وریز دربخش جم ) ودوشهر(كنگان وجم ) تشكیل شد ودهستان های گله دار وعلا مرودشت ، وراوی وتراكمه از شهرستان كنگان جدا شد. شهرستان كنگان درحال حاضربه دومنطقه شیبكوه وپشتكوه تقسیم می شود .

موقعیت

ما در این وب سایت تلاش می کنیم راهنمای سفر شما باشیم و امکان رزرو هتل و تور مسافرتی را برای شما تامین کنیم. این وب سایت با قراردادی که با تعدادی هتل و برگزار کننده تور دارد همچنین با چندین وب سایت خدمات فوق را توزیع نموده و از این راه کسب درآمد می کند این وب سایت معروف به " سامانه رزرواسیون مهر " است که دفتر اصلی این شرکت در کیش بوده و شعبه تهران آن نیز هماهنگ کننده خدمات به مسافران عزیز می باشد.