امامزاده اسحاق

گلستان
گرگان

بنای این امامزاده هشت ضلعی است و متعلق به قرن 9 هجری است در چهار سوی ضریح امامزاده اشعاری نوشته كه او را از هفتمین سلال آل پیغمبر معرفی می كند .این بنا متعلق به قرن 9 هجری است و دارای تزئینات آجری، محراب، گچ بری و دو لنگه در قدیمی و صندوق چوبی نفیسی بر روی مرقد میباشد.مرقدی كه در داخل صندوق چوبی مشبك قرار داده شد، از گچ است .در ورودی چهار بدنه آن آیاتی از قرآن به خط كوفی ممتاز باقی مانده، ظرافت گچبری و دقتی كه در ترسیم خطوط آن به كار رفته حاكی از هنرمندی خطاط و نقاش مرقد میباشد، بر بالای طاق محراب امامزاده كتیبه ای كوفی از گچ دیده میشود و در داخل محراب هم تزئین گچ بری زیبایی وجود دارد .تمامی امامزاده از داخل به صورت چهارگوش است كه همانند سقف آن مسطح و گچ كاری گردید، بر چهار گوش صندوق چوبی امامزاده كتیبه ای به خط كوفی در دو ردیف بالاو پایین دیده میشود.در سال 1340 خورشیدی در حالی كه قسمتی از زمین محوطه بیرونی امامزاده را جهت قبری می كندند، پلكانی دیده شده و در نتیجه كاوش به راهرویی برخوردند كه تمام صحن حیاط را در بر گرفته بود. دو لنگه در قدیمی امامزاده نور گرگان در سال 1345 خورشیدی توسط دو نفر به نامهای زابلی و اعیان استاد كاران اعزامی ازوزارت فرهنگ وهنربه مدت 15 روز (18 تیر تا 11 مرداد) مورد مرمت قرار گرفت .برای امامزاده ضریح فلزی ساخته شدكه روز عید غدیر سال 1348 ه.ق مصادف با 1/2/1344 خورشیدی بر روی مرقد نصب شد. این ضریح توسط استاد غلام حسین اقلیما و به بهای تقریبی هشتصد هزار ریال از محل اهدایی مردم گرگان ساخته شد. درب آن نیز با شیشه قاب گرفته شد.این بنا در سال 1355 خورشیدی با هزینه چهار صد هزار ریال مرمت شد. بنای امامزاده اسحاق با شماره 346 به ثبت آثار ملی ایران رسیده است.

موقعیت

ما در این وب سایت تلاش می کنیم راهنمای سفر شما باشیم و امکان رزرو هتل و تور مسافرتی را برای شما تامین کنیم. این وب سایت با قراردادی که با تعدادی هتل و برگزار کننده تور دارد همچنین با چندین وب سایت خدمات فوق را توزیع نموده و از این راه کسب درآمد می کند این وب سایت معروف به " سامانه رزرواسیون مهر " است که دفتر اصلی این شرکت در کیش بوده و شعبه تهران آن نیز هماهنگ کننده خدمات به مسافران عزیز می باشد.