سواحل جنوب شرقی دریای خزر

گلستان
گرگان

نام قبلی كرمان درقرون وسطی بردسیر بوده كه گواشیر نیز نامیده می شده است . بردسیر از زمان سلطنت آل بویه مركز ایالت شده است . ابن حوقل برد سیر رادرسال ٥٥. ه . ق شهركوچكی دانسته ومحمد بن ابراهیم اسامی برد سیر وگواشیر رابه جای یكد یگر وبه یك معنی به كار برده است . به هر حال برد سیر گرچه شهر كوچكی بوده ، بسیار آباد واطراف آن زیر كشت قرارداشته وزمانی از خود شهر كرمان پیشرفته تربوده است . افضل الد ین ابوحامد كرمانی می نویسد كه اطراف بردسیر دیواری بوده كه شهر درداخل آن قرارداشته است واطراف دیوارتاكستانهاوآبادیها قرارداشته اند . بنابه اظهاروی بردسیر آب وهوای خوب وخاك مرغوب داشته است . به نظر می رسد كه درقرن شانزدهم میلادی نام برد سیر دیگر برمركز ایالت اطلا ق نمی شده ولی كرمان هنوز گواشیر نامید می شده است واز آن به بعد كرمان كم كم به كرمان معروف شده ولقب دارالا مان نیز داشته چنان كه این عنوان روی بعضی از سكه های قدیمی ضرب شده دركرمان مشاهده شده است . شهرستان بردسیر مشیز هم نامیده می شده است . آب وهوای بردسیر معتدل كوهستانی است كه زمستانهای سردوتابستانهای ملایم دارد. دربردسیر بادهای موسمی وفصلی می وزد . مهم ترین رودهای بردسیر عبارتند از رودخانه قیه العرب ، رودخانه آب بخشاورودخانه ناهونك وآز آبهای راكد بردسیر می توان دریاچه ترشاب ودریاچه حلبی ساز رانام برد . چند چشمه دربردسیر وجود دارند كه عبارتنداز چشمه گزوییه ، چشمه نوروچشمه سرخ . عمده ترین فعالیت ودرآمد اقتصادی این مردم كشاورزی ومحصولا ت مهم آن چغندرقند ، غلات ودانه های روغنی است . درگذشته صنایع دستی دراین شهرستان رونق به سزایی داشته كه درحال حا ضر وجود ندارد ولازم است مجددا وبااحیاوگسترش صنایع دستی میزان درآمد اهالی ای شهرستان رابالا برد واز بیكاری جلوگیری كرد . درزمینه صنایع ماشینی كارخانه قند بردسیر اهمیت ویژه ای دارد. این شهرستان به علت قرارگرفتن درمسیر راه آسفالته كرمان - سیر جان - بندرعباس اهمیت ارتباصی فراوانی دارد.

موقعیت

ما در این وب سایت تلاش می کنیم راهنمای سفر شما باشیم و امکان رزرو هتل و تور مسافرتی را برای شما تامین کنیم. این وب سایت با قراردادی که با تعدادی هتل و برگزار کننده تور دارد همچنین با چندین وب سایت خدمات فوق را توزیع نموده و از این راه کسب درآمد می کند این وب سایت معروف به " سامانه رزرواسیون مهر " است که دفتر اصلی این شرکت در کیش بوده و شعبه تهران آن نیز هماهنگ کننده خدمات به مسافران عزیز می باشد.