برجهای خرقان

قزوین
قزوین

برجهای خرقان در محوطه وسیعی به فاصله كمی از یكدیگر قرار گرفته اند واز بسیاری جهات با هم شباهت دارند. اما برج شرقی قدیمی تر از برج غربی است.این دو برج را میتوان با برج شبلی دماوند و آرامگاه امیر اسماعیل سامانی در بخارا مقایسه كرد و شاید بتوان هنر آجر كاری آنرا الهام یافته از معماری دوره سامانی و آل بویه دانست.در طول قرنهای چهارم و پنجم بیشتر برجهای شمال ایران با نقشه دایره ساخته میشدند .انتخاب نقشه هشت ضلعی در ساخت برج در قزوین كه قاصله زیادی با سرزمینهای شمال ایران ندارد.نشانه مهارت و ذوق سرشار هنرمداناست.چرا كه امكان ابداع و ارائه تزئینات متنوع و بدیع در برجهای هشت ضلعی بسیار آسانتر است.در ینای مزبور حدود سی نقش مختلف بكار برده شده است . این امر حكایت از وجود یكی سنت كهن مربوط به طرح نگاره های مختلف دارد كه ابتدا در دوره ساسانی بر روی گچ انجام میشده و سپس در كارهای آجری بكار رفته است.تركیب و تنظیم طرحهای مختلف در این دو بنا همانند هنری كه در طرح ریزی متناسب هیات كلی بنان به كار رفته است قابل ستایش است . در برجهای خرقان مقبره هایی نیز وجود دارد كه ضریح آنها منبت كاری های زیبایی را به نمایش گذاشته اند. ان مقبره متعلق به دو نفر به نامهای ابو سعید بیجار پسر سعد و ابو منصور التای تی تكین است كه در سده های بعدی بصورت آراگاه در آمده اند و مورد احترام مردم قرار گرفته اند.

موقعیت

ما در این وب سایت تلاش می کنیم راهنمای سفر شما باشیم و امکان رزرو هتل و تور مسافرتی را برای شما تامین کنیم. این وب سایت با قراردادی که با تعدادی هتل و برگزار کننده تور دارد همچنین با چندین وب سایت خدمات فوق را توزیع نموده و از این راه کسب درآمد می کند این وب سایت معروف به " سامانه رزرواسیون مهر " است که دفتر اصلی این شرکت در کیش بوده و شعبه تهران آن نیز هماهنگ کننده خدمات به مسافران عزیز می باشد.