بازار قیصریه

اصفهان
اصفهان

مهمترین بازار اصفهان بازار قیصریه است كه میدان نقش جهان را به میدان كهنه و اصفهان عصر سلجوقی مربوط می كند، این بازار كه بازار سلطانی نیز نامیده میشود در زمان صفویان یكی از باشكوهترین بازارهای ایران و بزرگترین مركزداد و ستد بود كه انواع پارچه های گرانقیمت و اجناس مختلف در آن به فروش میرسید، بازار قیصریه در سال 1،29 ه،ق احداث گردید و دروازه باشكوه و نفیس آن نیز قیصریه نامیده میشد، یكی از سیاحان خارجی آنرا بزرگترین و مجلل ترین بازارهای اصفهان نامیده كه سقف آن گنبدی شكل است، در وسط بازار كه فضای مدور و وسیعی است ، قبه ای ساخته شده كه آندره گداره آنرا شبیه به گنبد هائی میداند كه اعراب اسپانیا می ساخته اند، راسته بازار قیصریه در دو طبقه مرتفع ساخته شده است كه طبقه بالا به امور دفتری و بازرگانی اختصاص داشت و درطبقه پایین مغازه های اصناف گوناگون در كنار هم مستقر شده بودند ، از این بازار بزرگ و مجلل بازارهای دیگری منشعب میشدند كه برخی از آنها هنوز هم فعال بوده و به مشاغل مختلف اختصاص دارند ، برخی از این بازارها عبارتنداز : بازارعربان ، هارونیه ، نیم آورده، گلشن ، مخلص ، سماور سازهاو مقصود بیك ، در طول این شاهراه سرپوشیده و مسقف كه برخی خارجیان آنرا گالری سرپوشیده نامیده اند عناصر مذهبی همچون مسجد خیاطها، مسجد نو ، مسجد ذوالفقار ، مسجد شیشه ، مسجد جارچی و دهها مسجد دیگر به فعالیتهای مذهبی می پرداختند و بازرگانان و اصناف گوناگون در آنها عبادت می كردند، مراكز فرهنگی هم به اعتبار رونق بازار می افزودند، مدارسی همچون مدرسه كاسه گران ، هارونیه ، نیم آورد ، جده بزرگ ، جده كوچك ، ملا عبدالله و،،، این مدارس با معماری خاص ایرانی اسلامی دهها سال است موضوع كتابهای و رسالات و تحقیقات مهندسین و معماران وسیاحان گوناگون هستند ، نهادهای اقتصادی نیزاز دیگر جاذبه هائی هستند كه در بازارها وجود داشته اند، برخی از این نهادها كه تیمچه و سرا نامیده میشوند هنوز نیز فعال هستند، مشهورترین این سراها عبارتند از : سرای اردستانیها ، سرای خانی ، سرای آقا، سرای پادرخت سوخته ، سرای میر اسماعیل ، سرای تالار ، سرای خوانساریها، سرای گلشن ، سرای جارچی و سرای فخر، این سراها به همراه كاروانسراهای متعدد و پر رونق بازار اصفهان رابه عنصری فعال تبدیل می كرده كه سیاحان با اشتیاق از آن بازدید می كردند و با دقت در سفرنامه هایشان معرفی می نمودند.

موقعیت

ما در این وب سایت تلاش می کنیم راهنمای سفر شما باشیم و امکان رزرو هتل و تور مسافرتی را برای شما تامین کنیم. این وب سایت با قراردادی که با تعدادی هتل و برگزار کننده تور دارد همچنین با چندین وب سایت خدمات فوق را توزیع نموده و از این راه کسب درآمد می کند این وب سایت معروف به " سامانه رزرواسیون مهر " است که دفتر اصلی این شرکت در کیش بوده و شعبه تهران آن نیز هماهنگ کننده خدمات به مسافران عزیز می باشد.