خانه سرتیپی

اصفهان
اصفهان

در خیابان ملك اصفهان خانه قدیمی سرتیپی قرار گرفته است. مجموعه فضاهای این خانه در سه جبهه قرار گرفته اند كه دو جبهه شمالی و جنوبی از جبهه سوم مرتفع تر هستند. مهمترین قسمت خانه تالار جبهه شمالی است كه با شكل نیم صلیبی خود با دو اتاق سه دری طرفین ارتباط دارد. دیوارهای این تالار دارای تزئینات فراوان نقاشی روی گچ هستند. علاوه بر آن دو ردیف قطاربندی نیزدر این در و دیوارها وجود دارد. سقف تالار حاوی نقاشی های پر كاری است كه از نقاشی های اروپائی تاثیر گرفته اند. جبهه جنوبی شامل سه دری و فضای كفش كن در بین آنهاست. در جبهه غربی دو اتاق وجود دارد كه با دری كوچك به حیاط باز میشود. دالانی كه از طریق آن به حیاط خانه وارد میشوند در میانه این جبهه قرار گرفته است. در گوشه جنوب شرقی نیز ورودی دیگری به چشم میخورد . نماهای خانه سرتیپی پوشیده ازاندود ساده گچ است و فقط در نمای سه دریهای جبهه شمالی تزئینات گچبری به چشم میخورد. ازاره جبهه شمالی و شرقی آن خانه دارای نقوش حجاری هستند. خانه سرتیپی اصفهان نمونه دیگری از خانه های قدیمی اصفهان است كه به دلیل وجود ویژگیهای هنری و معماری مورد مرمت و بازسازی قرار گرفته است. این خانه می تواند برای گردشگران جالب توجه باشد.

موقعیت

ما در این وب سایت تلاش می کنیم راهنمای سفر شما باشیم و امکان رزرو هتل و تور مسافرتی را برای شما تامین کنیم. این وب سایت با قراردادی که با تعدادی هتل و برگزار کننده تور دارد همچنین با چندین وب سایت خدمات فوق را توزیع نموده و از این راه کسب درآمد می کند این وب سایت معروف به " سامانه رزرواسیون مهر " است که دفتر اصلی این شرکت در کیش بوده و شعبه تهران آن نیز هماهنگ کننده خدمات به مسافران عزیز می باشد.