غار ترنگ

كرمان
بافت

بعضی از قسمتهای غار آبی وبعضی جاها خشكی است. طول غار تاجایی كه شناسایی شده حدود500 متراست. دهانه غار 6 متروداخل آن از یك مترتا15 متراست ارتفاع دهانه غاراز محل 4متروارتفاع دهانه آغاز سطح دریاحدود 3000متراست. برای رسیدن به غارباید پیاده روی كرد. در بعضی ازقسمتهای غارآب به صوردت روان ودربعضی جاهابه صورت راكد دیده می شودودركلیه فصول درون آن معتدل است. درون غارپوشش گیاهی وجودندارد امادربیرون منطقه پوشیده از درختان چنار بادام و پسته كوهی وگیاهان زیبای خرزهره به چشم می خوردوبه طوركلی این منطقه برای بازدید گردشگران بسیارزیباودید نی است.

موقعیت

ما در این وب سایت تلاش می کنیم راهنمای سفر شما باشیم و امکان رزرو هتل و تور مسافرتی را برای شما تامین کنیم. این وب سایت با قراردادی که با تعدادی هتل و برگزار کننده تور دارد همچنین با چندین وب سایت خدمات فوق را توزیع نموده و از این راه کسب درآمد می کند این وب سایت معروف به " سامانه رزرواسیون مهر " است که دفتر اصلی این شرکت در کیش بوده و شعبه تهران آن نیز هماهنگ کننده خدمات به مسافران عزیز می باشد.