بازار

كرمان
کرمان

بامظاهرزیبایی از ادوارگذشته به یادگارمانده وویژگیهای معماریش ببینندگان رامتحیرمی كند. دست فرسایش انسانهای بی علاقه به فرهنگ وتمدن كهن معماری، به همراه قهروخشونت طبیعت ودست عوامل فرسایشی طبیعی همواره سعی كرده اند تازیبایی آثارگرانبهایی چون بازاررااز بین برده ونابود كنند. باوجود این ستیز مداوم، بازهم بعضی از آثارمعماری، به علت استحكام بی نظیر ودقت وظرافت طبع سازندگان همواره درعرصه تاریخ باقامتی بلند وسینه ای ستبرهمچنان پابرجامانده اند تاشاهكاردیروز رابه نسل امروزبنمایانند وآنهارابه ایجاد فردای هنرمندانه ترغیب كنند. بازاربنایی است كه درمعماری آن انعكاس شرایط جغرافیایی ومقتضیات اقلیمی ایران كاملا رعایت شده است. بازارهای كرمان از جمله بناهای یادبود كرمان است ومعماری آن نوع تكامل یافته معماری ساسانی است. سقف بازاركرمان از پشت بام شبیه نیم كره هایی است كه به طرف بال محدب می شوند وگنبدهای نوازی شكل وپشت سرهمی راایجاد می كند. بازارهای شرقی وغربی بازار میدان ارگ بازارارگ چهارسوق گنجعلی خان بازارگنجعلی خان بازاراختیاری بازار سرداری بازار وكیل بازار قدمگاه بازار عطاری بازار مظفری.

موقعیت

ما در این وب سایت تلاش می کنیم راهنمای سفر شما باشیم و امکان رزرو هتل و تور مسافرتی را برای شما تامین کنیم. این وب سایت با قراردادی که با تعدادی هتل و برگزار کننده تور دارد همچنین با چندین وب سایت خدمات فوق را توزیع نموده و از این راه کسب درآمد می کند این وب سایت معروف به " سامانه رزرواسیون مهر " است که دفتر اصلی این شرکت در کیش بوده و شعبه تهران آن نیز هماهنگ کننده خدمات به مسافران عزیز می باشد.