بازار وکیل

كرمان
کرمان

به دستورمحمد اسماعیل خان وكیل الملك حاكم كرمان در1282 ه.ق برابر با 1865 میلادی وپسرش مرتضی قلی خان وكیل الملك ثانی واولا دش مجموعه بزرگی شامل كاروانسرا بازار حمام ومسجد ساخته شد كه هنوز هم به نام وكیل خوانده می شود وبازار آن از زیباترین بازارهاست. بخش تجارتی كه بازار وكیل خواند می شد بین مسحد جامع وارگ قرار گرفته بود. بخش اصلی بازار كه حدود 600مترطول داشت شامل مغازه های مسقف وكاروانسراها وگذرهایی بود كه قسمت اعظم خرید وفروش شهردرآن جا صورت می گرفت. بازار وكیل مطابق الگوی بازارهای ایرانی دراز وكشیده است وهرصنف وصنعتی دربخش خاصی از آن قرار داشته اند.

موقعیت

ما در این وب سایت تلاش می کنیم راهنمای سفر شما باشیم و امکان رزرو هتل و تور مسافرتی را برای شما تامین کنیم. این وب سایت با قراردادی که با تعدادی هتل و برگزار کننده تور دارد همچنین با چندین وب سایت خدمات فوق را توزیع نموده و از این راه کسب درآمد می کند این وب سایت معروف به " سامانه رزرواسیون مهر " است که دفتر اصلی این شرکت در کیش بوده و شعبه تهران آن نیز هماهنگ کننده خدمات به مسافران عزیز می باشد.