مسجد امام

كرمان
کرمان

از قدیمی ترین مساجد كرمان وشاید ایران مسجد بزرگ ومعروف مسجد امام واقع درقسمت جنوب شرقی شهر قدیم كرمان است. مسجد امام بیش از 107 متر عرض دارد ودرچهارطرف آن شبستانها ساخته شده است. معروف ترین شبستان آن شبستان امام حسنی است ایوان بزرگ قبله مسجد روبه روی درشرقی قراردارد. یك دربزرگ به طرف شمال ودردیگری به طرف جنوب غربی باز می شود. متاسفانه درطول زمان موقوفات مسجد، كتیبه هاوكاشیكاری هابه كلی از میان رفته ونوشته ای كه دال برتاریخ بناوسازنده ومعمارآن باشد درخودمسجدوجود ندارد. دروسط صحن مسجد آب نمایی به عمق چهارمتروجود دارد كه سابقا آب مستوره از آن رد می شده وبرای وضو ساختن وسایرموارد استفاده می شده است. درحال حاضر به علت فقدان حو ض آب، وضوگرفتن درمسجد مشكل است وفقط از حوضخانه قدیمی كه كنار مسجد جامع درمركز شهراز میان رفت ومسجد قدیمی شهرمتروك ماند. مسجد امام درعهد سلاطین سلجوقی كرمان بناشد وبنای آن رابه ملك تورانشاه منسوب دانسته اند. باید دانست كه این مسجد به فرمان ملك تورانشاه بنا نهاده شد كه دروصف انصاف وعدل وی داستانها نوشته اند. قسمتهای مختلف مسجد به ویژه صفه اصلی درزمان وكیل الملك ووایوان شرقی درقرن اخیر به همت مرحوم دیلمقانی باز سازی شده است.

موقعیت

ما در این وب سایت تلاش می کنیم راهنمای سفر شما باشیم و امکان رزرو هتل و تور مسافرتی را برای شما تامین کنیم. این وب سایت با قراردادی که با تعدادی هتل و برگزار کننده تور دارد همچنین با چندین وب سایت خدمات فوق را توزیع نموده و از این راه کسب درآمد می کند این وب سایت معروف به " سامانه رزرواسیون مهر " است که دفتر اصلی این شرکت در کیش بوده و شعبه تهران آن نیز هماهنگ کننده خدمات به مسافران عزیز می باشد.