باغ بیرم آباد

كرمان
کرمان

بیرم سركرده طایفه قاسملوپس از مهاجرت به كرمان به نیبابت از محمد خان كارهای حكومت رااداره می كرد. وی دستوردارد كه باغ بیرم آباد درجنوب شرقی گواشیر بنا شود. درجای دیگر آمده است كه گنجعلی خان دركناركرمان باغ بزرگی معروف به بیرم آباد دارد واگر تركیب تركی نداشته باشد شاید آ بادیهای قدیم ومركب از كلمه بی (بغ ) ورام (رامش ) بوده باشد. ساختمان زیبای دروسط آن باسبك صفوی ساخته شده وكاشیكاری وكتیبه های آن كمابیش باقی است.

موقعیت

ما در این وب سایت تلاش می کنیم راهنمای سفر شما باشیم و امکان رزرو هتل و تور مسافرتی را برای شما تامین کنیم. این وب سایت با قراردادی که با تعدادی هتل و برگزار کننده تور دارد همچنین با چندین وب سایت خدمات فوق را توزیع نموده و از این راه کسب درآمد می کند این وب سایت معروف به " سامانه رزرواسیون مهر " است که دفتر اصلی این شرکت در کیش بوده و شعبه تهران آن نیز هماهنگ کننده خدمات به مسافران عزیز می باشد.