مسجد جامع ششناو

مركزی
تفرش

در تفرش مسجدی باستانی با گنبدی مجلل واقع است كه مسجد ششناو نامیده میشود. این مسجد مربوط به دوره سلجوقی بوده و دارای مقصوره ، شبستان و ایوان و صحن است كه قنات ششناو از مقصوره و از درون آن گذشته و پس از عبور از داخل تكیه مجاور آن و خندق تكیه ، بیرون تكیه زیر یك درخت چنار كهنسال آفتابی شده و از شش ناو یا ناودان فروریخته و به درون كویها و محله ها سرازی می گردد.مسجد جامع ششناو و در روزگار قاجار محل برگزاری نماز جمعه بوده و افزون بر اینیكی از حوزه های مهم تدریس علوم دینی به شمار می رفته است. این مسجد به شكل مستطیل و در دوطبقه ساخته دشه دارای شاه نشین است و از سه طرف به گذرگاههای عمومی راه دارد.

موقعیت

ما در این وب سایت تلاش می کنیم راهنمای سفر شما باشیم و امکان رزرو هتل و تور مسافرتی را برای شما تامین کنیم. این وب سایت با قراردادی که با تعدادی هتل و برگزار کننده تور دارد همچنین با چندین وب سایت خدمات فوق را توزیع نموده و از این راه کسب درآمد می کند این وب سایت معروف به " سامانه رزرواسیون مهر " است که دفتر اصلی این شرکت در کیش بوده و شعبه تهران آن نیز هماهنگ کننده خدمات به مسافران عزیز می باشد.