بقعه پیر بابا مسافر

كرمان
کرمان

این بنادر6. كیلومتری شرق كرمان د رشهداد واقع شده وامروزه به نامهای خانقاه آقوس ، آقوس كلیسا یاپیر بابا مسافرخوانده می شود قسمت اعظم بنا شامل دیوارهای حیاط ، ورودی واتاق گنبدداراست كه شاید مركز اصلی درخانقاه بعدها به صورت مقبره پیربابامسافر درآمده است . درمجاورت بقعه مسجدی وجود دارد كه محرابی باتزیینات علی از آن باقی مانده است . باتوجه به سبك بناونوشته مزارهای كرمان ، این بنااز ساخته های قرن هفتم هجری قمری است ولی درمورد شخص مدفون درآن اطلاع دقیقی دردست نیست . دركتاب تذكره الاولیا یامزارات كرمان تالیف محرابی كرمانی كه درنیمه اول قرن دهم ه - ق - نوشته شده ، ذكری از محله آقوس وبناهای مهم آن آمده است . دركتاب مذكوراز شخصی به نام بابامسافر كنجی یاد شده كه به طور ناشناس به خبیص (شهداد ) آمده وسالها درزیر چناركهنسالی می زیسته كه نزدیك مسجد خانقاه وحمام بوده است ونیز اشاره شده كه قبر بابا مسافردرزیر گنبدی دراندرون خانقاهی كه حضرت خواجه اختیارالدین عبدالقادر كرمانی آن رااحداث كرده ، قراردارد.

موقعیت

ما در این وب سایت تلاش می کنیم راهنمای سفر شما باشیم و امکان رزرو هتل و تور مسافرتی را برای شما تامین کنیم. این وب سایت با قراردادی که با تعدادی هتل و برگزار کننده تور دارد همچنین با چندین وب سایت خدمات فوق را توزیع نموده و از این راه کسب درآمد می کند این وب سایت معروف به " سامانه رزرواسیون مهر " است که دفتر اصلی این شرکت در کیش بوده و شعبه تهران آن نیز هماهنگ کننده خدمات به مسافران عزیز می باشد.