سنگ نوشته

لرستان
خرم آباد

در شمال خرابه های شهر قدیمی شاپور خواست سنگ نوشته ای به شكل مكعب مستطیل گذاشته شده كه ارتفاع آن تا پله اول 54/3 مترو از روی پله تا كف زمین 50 سانتی متر می باشد0 گوشه های این سنگ با جهات فرعی منطبق است و نوشته ها از سمت جنوب شرقی شروع و به پهنه شمال شرقی ختم میشود. دور نوشته روی سنگ 64/8 متر است. این كتیبه با بسم الله شروع میشود و مربوط به زمان حكومت ابوسعید برسق از امرای سلطان محمد بن ملكشاه سلجوقی (513 ه0ق )است.

موقعیت
مسابقه کنکور هتلی

ما در این وب سایت تلاش می کنیم راهنمای سفر شما باشیم و امکان رزرو هتل و تور مسافرتی را برای شما تامین کنیم. این وب سایت با قراردادی که با تعدادی هتل و برگزار کننده تور دارد همچنین با چندین وب سایت خدمات فوق را توزیع نموده و از این راه کسب درآمد می کند این وب سایت معروف به " سامانه رزرواسیون مهر " است که دفتر اصلی این شرکت در کیش بوده و شعبه تهران آن نیز هماهنگ کننده خدمات به مسافران عزیز می باشد.