آرامگاه حیات الغییب و گنبد الیاس

خرم آباد
نوع جاذبه : تفریحی
ثبت نظر

نظرات مسافران در مورد هتل

خرم آباد
10 / 9

نحوه معماری. ساختمان و همچنین قدمت گورهای چند طبقه آن قابل توجه بود.