آرامگاه حیات الغییب و گنبد الیاس

خرم آباد
نوع جاذبه : تفریحی
ثبت نظر
نظرات
مسعود
خرم آباد
آبان 15, 1396
10 / 9
نحوه معماری. ساختمان و همچنین قدمت گورهای چند طبقه آن قابل توجه بود.