چرا پیش از نوروز، به سفر نوروزی برویم؟

چرا پیش از نوروز، به سفر نوروزی برویم؟

کمتر از ده روز دیگر به پایان سال ۹۴ باقی مانده… چقدر زود گذشت. این جمله را شاید بارها و در روزهای آخر هر سال شنیده باشیم.

امسال هم هرکس برنامه های خاص خودش را داشت… یکی قرار بود شغلش را عوض کند و برای خودش کسب و کاری راه بیندازند؛ دیگری در فکر خرید خانه ای نقلی بود؛ پسر همسایه ما که از همان روزهای اول سال، همه خوشیها را برخود حرام ساخت تا در کنکور سراسری، دانشگاه صنعتی شریف قبول شود یا برادر خانومم که منتظر فرزند پسرش بود و چه قدمی داشت آن گل پسر، زندگیشان را از این رو به آن رو کرد؛

خدا را شکر، اغلب راضی اند از سال ۹۴… بخواهم از قرارها و برنامه های همه آنهایی که می شناسم بنویسم، مثتوی هفتاد من می شود! حالا فرض که همه را گفتم و شما هم خواندید، مطمئنا دست به قلم نبردم تا برنامه امسال دوستانم را برایتان مرور کنم! یا اینکه قرار نیست نصیحتتان کنم یا بخواهم شما را با یک ابزار ویژه آشنا کنم تا برای سال جدیدتان برنامه ریزی کنید!

صدالبته که همه اینها خوب است اما هدف من نیستند!