تریلی تئاتر سیار به اصفهان رسید

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای اینکه بچه‌ها را با برنامه‌ها و فعالیت‌های کانون آشنا کرده و از طرفی اوقات شادی را برایشان فراهم کند تصمیم می‌گیرد تئاترهایی را به صورت خیابانی در نقاط مختلف کشور اجرا کند.
این شد که یک تریلی را برای اجرای تئاتر در جاده‌های کشور در نظر می‌گیرد.