وب سایتهای همکار این شبکه

سامانه رزرواسیون مهر خدمات خود را به چندین وب سایت ارایه می نمایید و گستردگی توزیع خدمات خود و همکاری هتلهای برجسته کشور از دلایل اعتماد به این وب سایت می باشد لیست وب سایتهای همکار در زیر آمده است.

- وب سایت اصلی سامانه رزرواسیون مهر

http://www.egardesh.com

- گروه هتلهای شیراز

http://www.ShirazHotels.org

- گروه هتلهای اردبیل و سرعین

http://www.ArdabilHotels.org

- گروه هتلهای کیش

http://www.KishHotels.org

- گروه هتلهای مشهد

http://www.MashhadHotels.org

- گروه هتلهای اصفهان

http://www.EsfahanHotels.org

- گروه هتلهای تهران

http://www.TehranHotels.org

- گروه هتلهای مازندران

http://www.MazandaranHotels.org