• ثبت اطلاعات
  • جزئیات اطلاعات شما
  • انتظار تایید و پرداخت
  • دریافت واچر

جهت رزرو خدمات CIP اطلاعات زیر را وارد نمایید

1
اطلاعات پرواز

2
اطلاعات مسافران افزودن مسافر
1

خدمات CIP
4251000ریال
خدمات ویزا
1702000ریال
خدمات ویلچر
2001000ریال
هرنفر مشایعت کننده
1702000ریال
خدمات حیوان خانگی
2180000ریال

خدمات حیوان خانگی
3
اطلاعات استقبال کنندگان افزودن استقبال کننده
4
اطلاعات ترانسفر
نام تعداد قیمت
تویوتا کمری
تویوتا کمری
1050000
1050000 ریال
تویوتا کمری
ون مکسوس
1308000
1308000 ریال

آدرس مقصد از فرودگاه
آدرس مبدا به فرودگاه
آدرس را وارد کنید
3
اطلاعات رزرو گیرنده
جمع کل: 4251000 ریال