شهر پارس آباد

نامشخص
ثبت نظر

نظرات مسافران در مورد هتل

اصفهان
10 / 0

سلام هتل در سطح يك مهمانپذير بود و انتظاري كه از هتل داريم را تاميين نميكرد هرچند كه ما حدود ساعت ٤ صبح رسيديم و ١٠-١١ صبح خارج شديم ولي حتي براي ان چند ساعت هم راحت نبوديم