شهرسمیرم

اصفهان
سمیرم

ویژگیهای طبیعی - این شهرستان در،میان استانهای فارس ، كهگیلویه وبویراحمدوچهارمحال وبختیاری واقع شده است ومساحت آن در 5/5297 كیلومتر مربع است ومنطقه ای كوهستانی است . مهمترین ارتفاعات آن رشته كوههای دینار(قله دنا) است كه درمرزاستان اصفهان وكهگیلویه وبویراحمدواقع شده است .شهرستان سمیرم دارای آب وهوای كوهستانی بازمستانهای سردوپربرف وتابستانهای خشك ومعتدل است . پوشش گیاهی این منطقه متنوع است وبیشترشامل استپهای كوهی وچمنزارودرختان جنگلی است وبااینكه براثربی احتیاطی وقطع بی رویه ازبین رفته اند، هنوزهم ازمهمترین مراتع جهت پرورش دام بحساب می آیند. دوچشمه معروف دراین شهرجریان دارد،به نامهای چشمه خوانساروچشمه خانعلی كه دارای آبی گواراوزلال می باشند. رودخانه های معروف سمیرم ، عبارتنداز:ماربر،ونك ،شمس آبادوحناكه همگی سرانجام ویكجابه رودخرسان ملحق می شوند.ازمناظردیدنی این منطقه آبشارمعروف آن است وهمچنین تخت سلیمان ،آب ملخ ، دهات پادنا ودیگردیدگاههای طبیعی كوهستانی رامی توان نام برد.ویژگیهای انسانی - درباره وجه تسمیه سمیرم مطالب مختلفی نقل شده است ازهمه معروفترگویند بعلت آب وهوای سردبه این منطقه سمیران گفته اند(زمیران ) كه بعدهابه سمیرم تبدیل شده وبمعنای سردسیراست . این شهرستان ازدوبخش مركزی وپادناتشكیل شده است . ایل قشقائی كه ازتیره های مختلفی تشكیل شده اند، درهنگام ییلاق به این منطقه آمده وبامردم ارتباط ودادوستد دارند.ویژگیهای اقتصادی - 60درصد مردم به كارهای كشاورزی ودامپروری اشتغال دارند. موقعیت كوهستانی وآب وهوای معتدل موجب گسترش باغهای سیب گردیده كه همه ساله مقدارفراوانی به خارج ازاین منطقه صادرمی گردد. بعلت زمینهای حاصلخیزوآب كافی ،محصولاتی نظیرگندم ، جو ، چغندرقندوگیاهان علوفه ای وحبوبات هم بدست می آید،این شهرستان متاسفانه ازلحاظ صنعت فقیراست ، هرچندكه ازلحاظ مواداولیه ازامكانات بالقوه ای برخوردار می باشد، معادن خاك نسوز پشته وخاك گچ ازمعادن این شهرستان است . صنایع دستی كارگاهی این شهرستان ، مانند قالیبافی ،گلیم وجاجیم بافی شهرت دارد. راهها- با وجود اهمیت این منطقه كه درمیان سه استان وبرسرراه عشایر قرارگرفته است ، لیكن تاكنون راههای آن چندان توسعه نیافته است . هرچندپس ازانقلاب گسترش راههاابعاد وسیعتری یافته ،اما كافی بنظرنمی رسد. هم اكنون مهمترین جاده ارتباطی آن به قمشه ازشمال وبویراحمد وبهبهان ازجنوب است كه بتازگی احداث شده است.

موقعیت
دیدگاه مسافران
  1. کاربر
    • س.الف
    • تهران
    • 93/10/19

    يکي از زيباترين و دل انگيزترين جاذبه هاي طبيعي ايران، خاطره فراموش نشدني براي من داشت

ما در این وب سایت تلاش می کنیم راهنمای سفر شما باشیم و امکان رزرو هتل و تور مسافرتی را برای شما تامین کنیم. این وب سایت با قراردادی که با تعدادی هتل و برگزار کننده تور دارد همچنین با چندین وب سایت خدمات فوق را توزیع نموده و از این راه کسب درآمد می کند این وب سایت معروف به " سامانه رزرواسیون مهر " است که دفتر اصلی این شرکت در کیش بوده و شعبه تهران آن نیز هماهنگ کننده خدمات به مسافران عزیز می باشد.