شهر فیروزکوه

نامشخص
ثبت نظر

نظرات مسافران در مورد هتل

اصفهان
10 / 0

بسیار کثیف و نامرتب  بود. اینجا هتل نبود .