شهرراور

كرمان
راور

بنابه عقاید مختلفی كه وجود دارد ، به درستی نمی توان دلیل نامگذاری این منطقه رابه نام راورمعین كرد، از جمله این عقاید آن است كه ، این منطقه مركزومحل راهداری لوت كرمان بوده وهمیشه عدهای سرباز از این جاده محافظت می كرده وآن راازجمله دزدان وغارتگران درامان می داشته اند، ا لذا این محل راراور مخفف راهور نامیده اند راهور به معنی نگاه دارنده راه ومحافظ جاده بوده كه بعدهابه راورتغییر یافته است . این شهرستان تاسال ١٣٧٦ جزوه شهرستان كرمان بوده واز این سال به بعد با الحاق دهستانهای راور، حرجند وهروز از شهرستان كرمان به وجود آمده است . این شهرستان از شمال به استانهای یزد وخراسان ، ازجنوب وشرق به شهرستان كرمان واز غرب به شهرستان زرند منتهی می شود . بیشترین زمینهای كشاورزی این شهرستان زیر كشت محصولات باغی ومهم ترین محصول باغی این شهرستان پسته است . راورپل ارتباطی بین استانهای كرمان وخراسان است وبه همین دلیل از دیرباز مهم ومطرح بوده است درتاریخ سیاسی واقتصادی ایران وبه ویژه كرمان اهمیت این راهها به وضوح مشاهده می شود . شهرستان راور درصول تاریخ درمسیر حركت كاروانهای تجاری وبه خصوص زیارتی بوده است وبه همین دلیل منازل چند درمحدوده راوربرای استراحت كاروانیان كه عازم مرقد مطهر حضرت ثامن الائمه (ع) بودند وجود داشته است كه از جمله آن می توان به(كاروانسراهای آبید ، ، حوض پنج ، چاپ كوران ، چهل پایه ، قلعه دخترراورو...اشاره كرد كه درصورت تعمیر ، این بناهای تاریخی درگسترش صنعت گردشگری شهرستان راور نقش موثری خواهند داشت .

موقعیت

ما در این وب سایت تلاش می کنیم راهنمای سفر شما باشیم و امکان رزرو هتل و تور مسافرتی را برای شما تامین کنیم. این وب سایت با قراردادی که با تعدادی هتل و برگزار کننده تور دارد همچنین با چندین وب سایت خدمات فوق را توزیع نموده و از این راه کسب درآمد می کند این وب سایت معروف به " سامانه رزرواسیون مهر " است که دفتر اصلی این شرکت در کیش بوده و شعبه تهران آن نیز هماهنگ کننده خدمات به مسافران عزیز می باشد.