شهر شهربابک

نامشخص
ثبت نظر

نظرات مسافران در مورد هتل

تبریز
10 / 7

از نظر آرامش فوف العاده بود و رفتار کارکنان خیلی خوب بود اما از نظر تمیزی ووسایل بکاررفته در حد *4 نبود