شهر شهربابک

نامشخص
ثبت نظر
نظرات
جعفر سیاررضوان
تبریز
مهر 15, 1396
10 / 7
از نظر آرامش فوف العاده بود و رفتار کارکنان خیلی خوب بود اما از نظر تمیزی ووسایل بکاررفته در حد *4 نبود