شهر صحنه

نامشخص
ثبت نظر

نظرات مسافران در مورد هتل

تهران
10 / 5

سمنان فقط ۴تا کاروانسرا داره؟ پس چشمه علي و...؟ البته مياندشت بناي بزرگيه و کاش بهش رسيدگي بشه