شهر فارسان

نامشخص
ثبت نظر

نظرات مسافران در مورد هتل

تهران
10 / 10

براي دسترسي به حرم بزرگ و باصفاي ايشان که به شازده حسين معروفند بايد تابلوهاي \"سلامگاه\" را دنبال کنيد