شهر خرمشهر

نامشخص
ثبت نظر
نظرات
سهیل
اصفهان
10 / 7
شهر اروم وتروتمیزیه/مردم خوبی هستند/به من که خوش گذشت
aghil
fasa
10 / 10
دگر جایی برایم دل فضا نیست اگر هم هست جایی با صفا نیست نمیدانم چه سری هست در ان که هر جا میرون مثل فسا نیست
یوسف
دزفول
10 / 7
بهشتی از ایران که فقط ازش استفاده میشه ولی آباد نمیشه.
majid2100
sarbandar
10 / 0
فقط دفاع مقدس یادش میکنن باراهیان نور
امین غریبی
اصفهان
10 / 10
مردمان خاکی ریا و مهمان نواز و صبوری هستند