شهر دزفول

نامشخص
ثبت نظر

نظرات مسافران در مورد هتل

بلادیه
10 / 10

شهر بسیار زیبا و مردم مهمان نواز دارد

قم
10 / 10

بی نظیره بینظره بی نظیره از هرلحاظ بگی بینظیره بخصوص مردم مهمون نواز وجالب وبامزه اش

دزفول
10 / 10

بهترین تو دنیا همین.نیای انگار ایرانی نیستی.ایران همه چیو مدیونه دزفوله.دزفول نبود جنگ پیروز نمیشد.برید مطالعه کنید.همین نتیجه رو میگیرید.هر که نتره بینمون پندووا.

مشهد
10 / 10

شهرش نظیر نداره جاهای خیلی خیلی دیدنی هم داره مثل پل قدیمی . یکی از اهداف معمم برای عید دزفول

اهواز
10 / 9

کلی نقاط دیدنی داره که کمتر جایی ازسون اسم برده سده بخصوص در ایام عید نوروز که بهشت

تهران
10 / 10

یکی از بی نظیر ترین شهر های ایرانه

توسلی
10 / 10

از خیلی از جنبه ها بهترین شهر ایرانه