شهر سرباز

نامشخص
ثبت نظر

نظرات مسافران در مورد هتل

شیراز
10 / 0

خیلی بد بود والبته خیلی قدیمی بود چون دیواراش هم پوسیده بودن