شهر نی ریز

نامشخص
ثبت نظر

نظرات مسافران در مورد هتل

نیریز
10 / 10

از نظر پاکیزگی و مهمان نوازی از شهر های درجه یک استان میباشد