شهر تالش

نامشخص
ثبت نظر

نظرات مسافران در مورد هتل

تهران
10 / 8

نسبت به بقيه گيلان طبيعت بکرتري داره، بام طالش رو ازدست نديد