شهر تفرش

نامشخص
ثبت نظر

نظرات مسافران در مورد هتل

ساوه
10 / 10

الحق که تفرش دیارمفاخر بی بدیل تاریخ ایران وکانون فرهنگ درمنطقه ی مرکزی وشایددرکل ایران میباشد.