شهر تفرش

نامشخص
ثبت نظر
نظرات
محمدابراهیمی
ساوه
مهر 15, 1396
10 / 10
الحق که تفرش دیارمفاخر بی بدیل تاریخ ایران وکانون فرهنگ درمنطقه ی مرکزی وشایددرکل ایران میباشد.