شهر دلیجان

نامشخص
ثبت نظر
نظرات
س.الف
تهران
10 / 9
در دل کويره اما سرسبزي خوبي داره غار چال نخجير رو بريد ضمنا رستورانهاي متعدد با غذاهاي خوب هم داره ;)