شهر ایزدخواست

نامشخص
ثبت نظر

نظرات مسافران در مورد هتل

بناب
10 / 7

این شهر از اصیلترین مردمان پارس تشکیل شده و همچنان خوی مهمان نوازی آریایی در وجود آنان است