شهر پیرانشهر

نامشخص
ثبت نظر

نظرات مسافران در مورد هتل

تالانه
10 / 10

شنیدن کی بود مانند دیدن تشریف بیاوریدازمناظر عالی بازارچه های مرزی ومردم باوفای کرد دیدنفرمایید

پیرانشهر
10 / 10

شهر با صفاییه.مردمان مهمان نواز و مهربون

پیرانشهر
10 / 10

شهری با اب وهوای بسیار دلپزیر وبا مکان های گردشی و تفریحی زیاد

پبرانشهر
10 / 10

شهر زیبایی.پیرانشهر شهر معاملات تجارتی

پاکدشت ،شرکت میرداد
10 / 10

پیرانشهر یک شهرکوهستانی باچشمه های فراوان

پیرانشهر
10 / 10

شهر تجاری