شهر پیرانشهر

نامشخص
ثبت نظر
نظرات
ابراهیم
پیرانشهر
10 / 10
شهر تجاری
رسول محمدی اقدم
پاکدشت ،شرکت میرداد
10 / 10
پیرانشهر یک شهرکوهستانی باچشمه های فراوان
روان
پبرانشهر
10 / 10
شهر زیبایی.پیرانشهر شهر معاملات تجارتی
کریم
پیرانشهر
10 / 10
شهری با اب وهوای بسیار دلپزیر وبا مکان های گردشی و تفریحی زیاد
علی ملا
پیرانشهر
10 / 10
شهر با صفاییه.مردمان مهمان نواز و مهربون
لقمان
تالانه
10 / 10
شنیدن کی بود مانند دیدن تشریف بیاوریدازمناظر عالی بازارچه های مرزی ومردم باوفای کرد دیدنفرمایید