شهر هندیجان

نامشخص
ثبت نظر

نظرات مسافران در مورد هتل

خرم آباد
10 / 0

با سلام وتشکر از خدمات شما

كرج
10 / 0

سرويس توالت در جاى نامناسبى قرار دارد وبدليل محدوديت جا با دشوارى قابل استفاده ميباشداز نظر نظافت وپاكيزگى خوب واز نظر برخورد كارمندان عالى است