شهر ورزنه

نامشخص
ثبت نظر

نظرات مسافران در مورد هتل

تهران
10 / 0

خوب بود

tehran
10 / 0

خوب بود

Tehran
10 / 0

همه چيز خوب بود

تهران
10 / 1

با توجه به هزینه پرداخت شده رضایت داشته ام