قلم زنی

قلم زنی

استان : اصفهان
شهر : اصفهان
توضیحات :

هنرقلم زنی ازدیربازدراصفهان رواج كامل داشته واشیاقلم زده قدیمی ازدورانهای مختلف زینت بخش موزه ها ومجموعه های خصوصی است .این هنردرحقیقت نوعی حكاكی برروی فلزات است .دراین صنعت دیرپای دستی نقوش یا طرح هائی برسطح اشیا فلزی كنده می شود.ابزاركارهنرمندقلمزن تعدادی قلم های مخصوص وچكش است .قلمزنی درایران ازسابقه ای طولانی برخورداراست. با توجه به بررسی های پژوهشگران سابقه تاریخی این هنر به (سكاها)می رسدكه درحدود پنج هزاریاهفت هزارسال پیش درقفقاززندگی می كرده اند. ازاین قوم آثاربسیاری بدست آمده كه اكثراازطلاونقره وبرنزمی باشند.ازهخامنشیان وساسانیان نیزآثاری درموزه های بزرگ جهان موجوداست .دردوران اسلامی ،باروی كارآمدن سلجوقیان قلم زنی به اوج ترقی رسید .ازدوران اسلامی آثاری شامل حیوانات ودرختان ونوشته هائی به خط كوفی بدست آمده است.عصرصفوی روزگاراوج وتكامل هنر قلم زنی است .دراین دوران علاوه برنقوش قبلی شاهدپیدایش طرح های انسانی درحالت های مختلف هستیم.ازدوران صفوی نقوش بسیارزیبائی بجامانده كه بیانگرتعالی این هنراست.درحال حاضراصفهان مركزوقطب این هنردرایران است واستادان بزرگی درقلم زنی بوجودآمده اندكه علاوه برارائه نقش های سنتی گاه شاهد ابتكارات ونوآوری هائی نیز ازطرف آنان هستیم.شیوه كارقلم زنی به این ترتیب است كه ابتداصفحه فلزموردنظرقیرریزی شده وپس از قیرریزی شده وپس ازقیرریزی می كنند.ازاساتید برجسته این هنرحاج محمدتقی ذوفن،حاج سیدمحمدعریضی ،ابراهیم دائی زاده رانام برد.استادرجبعلی راعی نیزازهنرمندان خلاق ومبتكراین هنراست كه تابلوهای بسیارمشهورونفیسی درزمینه داستانهای قرآنی،تاریخی وآثارحماسی وبرجسته كردن برخی كارهای كمال الملك رابوجودآورده اند.درحال حاضر،اشیاقلمزده هنرمندان اصفهانی مانند سینی وگلدان ومجموعه های بزرگ مسی وبرنجی وقوطی سیگاروجای نمك وقاب عكس وانواع ظروف بشقاب كه باطرح های بسیارزیبا قلم زنی شده موزه ها ومجموعه های خصوصی رازینت می بخشند.


ما در این وب سایت تلاش می کنیم راهنمای سفر شما باشیم و امکان رزرو هتل و تور مسافرتی را برای شما تامین کنیم. این وب سایت با قراردادی که با تعدادی هتل و برگزار کننده تور دارد همچنین با چندین وب سایت خدمات فوق را توزیع نموده و از این راه کسب درآمد می کند این وب سایت معروف به " سامانه رزرواسیون مهر " است که دفتر اصلی این شرکت در کیش بوده و شعبه تهران آن نیز هماهنگ کننده خدمات به مسافران عزیز می باشد.