• 08:30

  جمعه,24 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 09:27

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
1,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 13:00

  جمعه,24 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 13:57

  جمعه,24 آذر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری