• 20:45

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 21:42

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 17:35

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 18:32

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,002,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 17:35

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 18:32

  چهار شنبه,22 آبان

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,638,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی