• 19:15

    شنبه,01 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
فرودگاه جزیره قشم،قشم، ایران
2,942,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
  • 19:15

    شنبه,01 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
فرودگاه جزیره قشم،قشم، ایران
3,578,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی