• 10:45

    یکشنبه,02 تیر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
فرودگاه جزیره قشم،قشم، ایران
5,168,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی