• 10:00

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:15

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه ارومیه , ارومیه ، ایران
2,948,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Fokker
سیستمی
 • 10:00

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:15

  دوشنبه,29 مهر

فرودگاه ارومیه , ارومیه ، ایران
3,478,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی