تبليغات دروغين رسانه‌هاي غربي عليه گردشگري ايران، راه به جايي نمي‌برد / امنيت کامل براي گردشگران (گردشگری عمومی)

توضیحات :

 

معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري کشورمان در ديدار با معاون وزير فرهنگ و گردشگري آذربايجان با اشاره تبليغات منفي و دروغين برخي از رسانه هاي غربي عليه گردشگري ايران گفت: اين تبليغات دروغين ريشه اي طولاني دارد اما به لطف خداوند متعال راه به جايي نمي برد.

به گزارش ميراث آريا(chtn)، در اين ديدار که شب گذشته در مجموعه فرهنگي هنري ارگ آزادي تهران برگزار شد، «دکتر محمد شريف ملک زاده» در پاسخ به اظهار نظر«ناظم صمد اف» معاون وزير فرهنگ و گردشگري آذربايجان در خصوص تبليغات منفي برخي از رسانه‌هاي غربي درباره امنيت گردشگران در ايران افزود: برخي از رسانه هاي غربي موضوع امنيت سفر و گردشگري در ايران را به شکل نامناسبي منعکس مي کنند که البته اين رفتار آن ها يک رفتار نسنجيده اي است که مربوط به ديروز و امروز نيست و به دليل موفقيت هاي علمي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به دروغ پردازي عليه کشور عزيزمان مي پردازند.

معاون رئيس جمهور با اشاره به پيشرفت هاي جمهوري اسلامي ايران در حوزه انرژي هسته اي اضافه کرد: دستيابي ايران به فناوري صلح آميز انرژي هسته اي موضوع مهمي است که بدخواهان و دشمنان جمهوري اسلامي ايران اين موضوع را بر نمي تابند و به دنبال ضربه زدن به ايران در تمامي حوزه ها هستند که يکي از اين حوزه ها، حوزه گردشگري است.

وي گفت: دشمنان با القاي نا امني در ايران و زير سوال بردن امنيت سفر و گردشگري در کشور عزيز ايران به دنبال عملياتي کردن نقشه هاي شوم خود هستند که به لطف خدا موفق نخواهند شد.

روابط دوستانه ايران و آذربايجان

رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري کشورمان به روابط بسيار مستحکم ايران و آذربايجان در حوزه هاي فرهنگي اشاره کرد و ادامه داد: روابط ايران و آذربايجان روابطي برادرانه و خالصانه است و سال هاي سال است که اين دو کشور در حوزه هاي فرهنگي با يکديگر همکاري دارند و همکاري هاي دو کشور در حوزه ماموريت هاي سه گانه سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري نيز از سال ها پيش ادامه دارد و در آينده نيز ادامه خواهد داشت.

وي با اشاره به اشتراکات فرهنگي دو کشور يادآور شد: اين اشتراکات و قرابت هاي فرهنگي بين دو کشور باعث شده تا محبت و دوستي ها بين دو کشور ايران و آذربايجان افزايش يابد.

اين عضو کابينه دولت دهم در ادامه صحبت هاي خود با اشاره به نزديکي روابط ايران و آذربايجان در حوزه هاي گوناگون اضافه کرد: ارتباط بسيار مناسب و تنگاتنگي بين شخص رئيس جمهور اسلامي ايران و رئيس جمهور آذربايجان برقرار است که اين ارتباط بسيار نزديک باعث افزايش و توسعه روابط دو کشور در حوزه هاي گوناگون از جمله حوزه هاي فرهنگي شده است.

معاون رئيس جمهور هم چنين در بخش ديگري از صحبت هاي خود با اشاره به سفر «سيد حسن موسوي» رئيس سابق سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري کشورمان به آذربايجان و ديدار با رئيس جمهور و وزير فرهنگ و گردشگري اين کشور افزود: در اين ديدار صحبت هاي بسيارخوبي مطرح شد و تصميمات بسيار مناسبي گرفته شد. 

تاکيد بر توسعه گردشگري

وي با بيان اينکه هيچ مانعي براي گسترش روابط فرهنگي و توسعه گردشگري بين ايران و آذربايجان وجود ندارد اظهارداشت: در اين خصوص معتقدم هيچ مانعي وجود ندارد و با تمام وجود آماده پذيرايي از برادران خود از کشور آذربايجان هستيم.

وي با بيان اينکه تفاهم هاي بسيار مناسبي بين ايران و آذربايجان صورت گرفته است خاطرنشان کرد: با تشکيل يک کميته فني مي توان اين تفاهم ها را پيگيري و عملياتي کرد.

دکتر ملک زاده در بخش ديگري از صحبت هاي خود با اشاره به مهمترين ابعاد همکاري هاي ايران و آذربايجان اضافه کرد: افزايش همکاري‌ها در حوزه گردشگري و صنايع دستي ، تفاهم براي جلوگيري از قاچاق اشياي تاريخي دو کشور، برگزاري هفته هاي فرهنگي ، برگزاري نمايشگاه هاي گردشگري و صنايع دستي و ... از مهمترين ابعاد همکاري هاي دو کشور است.

وي ادامه داد: از مقامات آذربايجان خصوصا وزير فرهنگ و گردشگري اين کشور دعوت مي کنم تا قبل از پايان سال جاري ميزبان وي در ايران باشيم.

درخواست لغو کامل رواديد بين دو کشور

وي در بخش ديگري از صحبت هاي خود با اشاره به لغو رواديد يک طرفه از سوي جمهوري اسلامي ايران براي اتباع کشور آذربايجان افزود: درخواست ما اين است که آذربايجان نيز به اين موضوع ورود پيدا کرده و لغو رواديد از سوي اين کشور نيز صورت گيرد تا شاهد افزايش ورود و خروج گردشگر از اين دو کشور باشيم.

وي ياد آورشد: با توجه به ارتباط عميق، گسترده و ناگسستني دو کشور اين انتظار وجود دارد که لغو رواديد از طرف آذربايجان نيز صورت گيرد چرا که اعتقاد دارم رواديد يک مانع در خصوص توسعه گردشگري است که بايد اين مانع را از ميان برداشت.

وي هم چنين با اشاره به برگزاري جشنواره صداي ملي عشاير در تهران خطاب به معاون وزير فرهنگ و گردشگري آذربايجان گفت: از شما دعوت مي کنم تا در اين جشنواره نيز حضور و از نزديک شاهد برگزاري اين جشنواره بزرگ باشيد.

وجود امنيت کامل گردشگران در ايران

دکتر ملک زاده در ادامه صحبت هاي خود به سنت مهمان نوازي ايرانيان و امنيت کامل گردشگران در ايران اشاره کرد و افزود: مهمان نوازي يکي از سنت هاي ارزشمند ايرانيان است که ريشه اي ديرينه دارد بنابراين مردم فهيم ايران اسلامي گردشگران را مهمان و جزو خانواده خود مي دانند.

وي با بيان اين که برخي از رسانه هاي غربي به صورت ناجوانمردانه به تبليغ عليه امنيت گردشگران در ايران مي پردازند اضافه کرد: گردشگراني که به ايران سفر کرده اند از وضعيت امنيت سفر و گردشگري در ايران رضايت داشتند.

وي با بيان اينکه دولت جزو ملت است اضافه کرد: دو ملت ايران و آذربايجان يکديگر را دوست دارند و با توجه به اينکه دولت ها نيز جزو ملت ها هستند بنابراين بايد يکديگر را دوست داشته و در صدد توسعه و تقويت روابط برآييم.

جايگاه ارزشمند گردشگري زيارت و سلامت

وي در ادامه صحبت هاي خود با اشاره به جايگاه برجسته گردشگري زيارت و سلامت در ايران يادآور شد: پيشنهاد من اين است که درحوزه سلامت با راه اندازي شرکت هاي هلدينگ مي توان دست دلال ها را کوتاه کرد و زمينه رونق و توسعه گردشگري سلامت را فراهم کرد.

وي اظهارداشت: هزينه هاي پائين درماني در ايران و بهره مندي جمهوري اسلامي ايران از پزشکان متخصص و حاذق باعث شده تا گردشگري سلامت در ايران مورد توجه گردشگران دنيا قرار گيرد.

ابلاغ سلام گرم وزير گردشگري آذربايجان

در اين ديدار هم چنين «ناظم صمد اف» معاون وزير فرهنگ و گردشگري آذربايجان نيز با ابراز خرسندي از حضور در ايران و ملاقات با مقامات ايراني گفت: به منظور شرکت درنمايشگاه بين المللي گردشگري و هتل داري و هم چنين ديدار با مقامات و مسوولان ايراني به جمهوري اسلامي ايران سفر کردم.

وي با ابلاغ گرم ترين سلام هاي وزير فرهنگ و گردشگري آذربايجان ادامه داد: در سفر «سيد حسن موسوي» رئيس سابق سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ايران به آذربايجان و ديدار وي با رئيس جمهور آذربايجان مقرر شد اين کشور در تمامي نمايشگاه هاي گردشگري که در ايران برگزار مي شود شرکت کند که اين موضوع تحقق يافته و در حال حاضر شرکت هاي متعددي از آذربايجان در نمايشگاه بين المللي گردشگري و هتل داري در تهران حضور يافته اند. 

وي اضافه کرد: هم چنين در اين سفر مقرر شد شرکت هاي دولتي و خصوصي به معرفي جاذبه هاي گردشگري دو کشور بپردازند که اين موضوع نيز در دست اجراست.

دعوت براي حضور ايران در نمايشگاه گردشگري آذربايجان

وي با اشاره به برگزاري نمايشگاه گردشگري در ماه آوريل 2013 در آذربايجان از شرکت هاي دولتي و خصوصي ايران براي حضور در اين نمايشگاه دعوت کرد و افزود: معتقد هستم که يکي از زير ساخت هاي توسعه گردشگري کشورهاي مختلف برگزاري نمايشگاه هاي گردشگري و حضور شرکت هاي دولتي و خصوصي است. 

معاون وزير فرهنگ و گردشگري آذربايجان هم چنين درخصوص لغو رواديد دو طرفه بين ايران و آذربايجان اضافه کرد: از اينکه جمهوري اسلامي ايران نسبت به لغو رواديد يک طرفه اقدام کرده است تشکر مي کنم و اين قول را مي دهم که لغو رواديد از سوي آذربايجان را نيز پيگيري کنيم.

وي افزود: البته اقدامات خوبي براي توسعه گردشگري انجام شده که از آن جمله مي توان به صدور رواديد الکترونيکي و هم چنين صدور رواديد فرودگاهي اشاره کرد.

تهيه فيلم هاي مستند از جاذبه‌هاي گردشگري

سفير آذربايجان در ايران نيز در اين ديدار با ابراز خرسندي از برگزاري جلسه ديدار معاون وزير فرهنگ و گردشگري آذربايجان با معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري کشورمان گفت: اين ديدار هاي دوستانه و دوجانبه مي تواند به توسعه روابط دو کشور در حوزه ماموريت هاي فرهنگي و تبادل گردشگر کمک کند.

«جوانشير آخوند اف» افزود: يکي از مهمرين مسائلي که مي توان در حوزه گردشگري دو کشور در اين خصوص توافق کرد موضوع گردشگري سلامت است چراکه جمهوري اسلامي ايران در حوزه گردشگري سلامت با توجه به بهره مندي از پزشکان متخصص و هم چنين بيمارستان هاي مجهز مي تواند نقش مهمي در جذب گردشگران داشته باشد.

وي اضافه کرد: پيشنهاد من اين است که تبليغات دو کشور در خصوص معرفي جاذبه هاي گردشگري ايران و آذربايجان افزايش يابد و حتي در اين خصوص فيلم هاي مستندي تهيه و در دو کشور پخش شود.

وي با اشاره به نقش رسانه ها خصوصا راديو و تلويزيون در معرفي جاذبه هاي گردشگري دو کشور خاطر نشان کرد: معرفي جاذبه هاي گردشگري دو کشور از طريق راديو و تلويزيون نقش مهمي دارد و بايد اين تبليغات افزايش يابد.

به گزارش ميراث آريا، در اين ديدار هم چنين، منوچهر جهانيان، معاون گردشگري کشور، لادن جعفري تهراني مدير کل دفتر امور بين الملل و مسعود شريفي سرپرست مرکز روابط عمومي، اطلاع رساني و امور فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي وگردشگري نيز حضور داشتند.

منبع : chtn.ir

 


ما در این وب سایت تلاش می کنیم راهنمای سفر شما باشیم و امکان رزرو هتل و تور مسافرتی را برای شما تامین کنیم. این وب سایت با قراردادی که با تعدادی هتل و برگزار کننده تور دارد همچنین با چندین وب سایت خدمات فوق را توزیع نموده و از این راه کسب درآمد می کند این وب سایت معروف به " سامانه رزرواسیون مهر " است که دفتر اصلی این شرکت در کیش بوده و شعبه تهران آن نیز هماهنگ کننده خدمات به مسافران عزیز می باشد.