درباره ما

افتخارات ما

گوشه ای از افتخارات رزرواسیون مهر به پشتوانه همراهی گرم و صمیمانه شما :

تقدیر شده در سمینار "آداب نوین میزبانی بین الملل" توسط رئیس مرکزی مجمع مدیران کارآفرین
اسفندماه 1395

مرکز همایش های اجلاس سران تهران
28 دی ماه 1395

برگزیده نشست تخصصی مدیران موثر در چشم انداز اقتصاد ایران
بهمن ماه 1394

دومین همایش تجلیل از آژانس های همکار
بهمن ماه 1394

تجلیل همکاری از سوی هتل آریا ارومیه
بهمن ماه 1394

حضور موثر در کنفرانس صنعت توریست و بازاریایی دیجیتال
بهمن ماه 1394

چهارمین همایش بین المللی بازاریابی اینترنتی،اقتصاد و گردشگری شهری
مرداد ماه 1393

اپلیکیشن برتر جشنواره نرم افزارهای موبایل
اسفندماه 1393