درباره ما

تقدیرنامه هتل بین المللی قصر طلایی مشهد

تقدیرنامه هتل بین المللی قصرطلائی جهت قدردانی و سپاس از خدمات این سامانه در زمینه اطلاع رسانی مناسب و انجام رزروهای اینترنتی می باشد.

احتراما از آنجائیکه آن شرکت محترم در طول یک سال گذشته به سبب اطلاع رسانی مناسب و انجام رزروهای اینترنتی در ارتقاء رشد کمی و کیفی هتل بین المللی قصر طلائی موثر بوده است، بدینوسیله از جنابعالی و همکاران محترم تقدیر و تشکر میگردد و از خداوند منان برایتان توفیق روز افزون را خواهانیم.